Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi

idomenu.com.tr ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde 2

SATICI BILGILERI

Satıcı : IdoMenu

IdoMenu : 8754 Sokak No: 2 Kat: 2 Daire: 4 İzmir/TURKEY

Telefon : 0507 056 09 48

Mail : info.idomenu@gmail.com

Madde 3

ALICI BILGİLERİ

Tüm üyeler: IdoMenu uygulamasının admin paneli admin.idomenu.com’a üye olup idomenu.com üzerinden satın alma yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır.)

Madde 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu hizmet veya ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ücretin ödenmesinin ardından kuruluşun kullanımına sunulur.

5.3 " SATICI , sözlesme konusu hizmetin veya ürünün saglam, eksiksiz, sitede belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 - Sözlesme konusu ürünün teslimati için iş bu sözlesmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayitlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kisilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünün kullanımı SATICI tarafından durdurulur.

5.6 - SATICI mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparisinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde aliciya ait kredi karti fisinin iptali ve ilgili tutarin alicinin hesabina iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girisimde bulunur ve yapilan islem elektronik posta araciligi ile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.7 - İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirikdikten sonra) admin.idomenu.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde 6

CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kurulusa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanilabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu hakkin kullanilmasi halinde, 3. kisiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanimlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b.) ve Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 7

YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Şartların kayıt aşamasında elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.